Onze dienstverlening

IMG_7036

Ons aanbod:

Beschermd wonen (BW) 

Onder beschermd wonen verstaan wij alle vormen van ondersteuning waarbij Zorg op Maat ook huisvesting biedt. Er zijn individuele woningen, waarbij u alleen of met anderen woont en zelf verantwoordelijk bent voor de leefomgeving. Daarnaast bieden we intensieve kamertraining waar begeleiders volgens afspraak langskomen en 24-uurs zorg.

Binnen ons aanbod Beschermd Wonen hebben wij een aantal specialismen voor:

  • Mensen met een Autisme Spectrum stoornis
  • Jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen
  • Mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toekenning van zorg voor beschermd wonen. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen, moet u een zorgtoekenning van de gemeente hebben of een ZZP toekenning van het Zorgkantoor.

Zorg op Maat biedt op verschillende locaties in Leeuwarden beschermd wonen aan:

  • De Groningerstraatweg; hier hebben wij een woning waar vijf jongeren kunnen wonen. Op doordeweekse dagen komt hier op twee momenten begeleiding met als doel structuur te bieden en het begeleiden van de dagelijkse bezigheden. Iedereen heeft een eigen slaapkamer en de badkamer, wc’s, keuken en woonkamer worden gedeeld. Iedere bewoner heeft zijn persoonlijk ondersteuner en daarnaast komen er ondersteuners voor de gezamenlijke ondersteuningsmomenten.
  • De Groningerstraatweg 2.0; Dit zijn appartementjes waar jongeren zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen op meerdere momenten in de week ondersteuning en kunnen tevens terugvallen op de 24uurs zorg die wordt geboden op school 17.
  • De Vondelstraat; Boven het kantoor van Zorg op Maat zijn een paar kamers waar mensen kunnen wonen. Zij krijgen individuele begeleiding en ook zij kunnen terugvallen op de 24uurs zorg.
  • School 17; zie hieronder voor meer informatie betreft school 17.

School 17

SCHOOL 17 is een 24-uurs zorg woon/werkproject van Stichting Zorg op Maat voor mensen met een chronische beperking:
een verstandelijke, sociaal-emotionele en/of persoonlijkheids beperking.
De mensen wonen zelfstandig in hun eigen appartement.
Zom biedt een volledig pakket van zorg- en dienstverlening, dat betekent dat er het hele jaar door 24 uur per dag, hulp, zorg en begeleiding is. Er kan een beroep gedaan worden op ondersteuning als het gaat om persoonlijke verzorging, dagbesteding, recreatie, maaltijdvoorziening en begeleiding bij zelfstandig wonen.

Voor meer informatie ga naar: www.school17.nl

Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding krijgt u begeleiding in uw eigen woning. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente.  Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, een indicatie thuisondersteuning of een volledig pakket thuis vanuit het zorgkantoor.

Dagbesteding

BijdeHand

BijdeHand is een werkplaats waar allerlei creatieve activiteiten plaatsvinden zoals keramiek, schilderen, naaien, breien en haken. Het werken met duurzame materialen en het hergebruik van materialen is een belangrijk gegeven bij het creatieve proces bij BijdeHand waardoor de deelnemers uitgedaagd worden om op een creatieve manier mee te denken en te doen in de activiteiten die er geboden worden. Het aanboren en aanspreken van de creatieve mogelijkheden en het aanleren van technische vaardigheden vormen de basis van de dagbesteding bij BijdeHand. Er wordt gewerkt op de als atelier ingerichte zolder van School17 en in de Galerie ArtBrut058.

De producten die BijdeHand maakt, worden verkocht in de Galerie ArtBrut058. Openingstijden: maandag, donderdag en vrijdag van 11:00 tot 17:00 uur, op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.

 

Bijdehand is ook te vinden op Facebook:    fb

School17

Het dagbestedingsaanbod biedt de bewoners een afwisselende invulling van de dagen en de mogelijkheid om een sociaal netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen. Zowel bewoners van School 17 als mensen die elders wonen en een dagbestedingsindicatie hebben kunnen deelnemen aan de dagbesteding.

Het programma duurt van 09.00 tot 15:15 uur. De activiteiten vinden plaats in kleine groepen van vijf tot acht deelnemers.

Bij elke cliënt wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om stappen te zetten richting betaald – of vrijwilligerswerk.

Budgetcoach

Veel cliënten hebben te maken met financiële problemen al dan niet vanwege eigen handelen. Uit ervaring weten wij dat wanneer de financiën niet goed lopen het ook op andere levensgebieden problemen op kan leveren. Daarnaast kost het veel tijd om hier aan te werken. Wij hebben daarom een individuele budgetcoach die zich puur en alleen op de financiën richt. Dit zorgt ervoor dat de vaste ondersteuner de mogelijkheid heeft om de ondersteuning op de overige levensgebieden te richten.