Doelgroepen

11

De diensten van Stichting Zorg op Maat (ZoM) zijn erop gericht om mensen met een chronische beperking te helpen en te ondersteunen om actief deel te nemen aan de samenleving. We richten ons daarbij op verschillende doelgroepen.

  • Mensen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen
  • Mensen met een psychische functiebeperking van chronische aard (o.a. autisme)
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Gezinssituaties en individuele situaties
  • Multiprobleemgezinnen van ouders met een chronische beperking
  • Psychiatrische patiĆ«nten met een chronische beperking
  • Mensen met een verslavingsprobleem en een verstandelijke beperking

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ZoM