Diensten

12

Stichting Zorg op Maat (ZoM) helpt mensen met een chronische beperking verder te komen. We zijn actief in Friesland en in het grensgebied van de aangrenzende provincies.


ZoM ondersteunt u

 • bij het aanvragen van een WLZ en/of WMO indicatie
 • bij zorg in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget)
 • bij zorg in de vorm van ZIN (zorg in natura)


ZoM:

 • biedt hulp met ondersteunende en activerende begeleiding
 • geeft advies bij het vinden van een passende behandeling wanneer dit nodig is
 • biedt hulp bij bemoeizorg, we werken samen met instanties o.a. veiligheidshuis, jeugdzorg etc.
 • helpt bij het zoeken van een passende dagbesteding of het vinden van werk
 • helpt bij het vinden van vrijetijdsbesteding, tevens bieden wij zelf dagactiviteiten aan en organiseren wij vakanties
 • werkt samen met instanties en/of andere organisaties
 • biedt hulp bij werken, leren en dagbesteding


ZoM traint en ondersteunt

 • op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en weerbaarheid
 • op het gebied van huishoudelijke vaardigheden, financiën en administratie
 • op het gebied van intensieve kamertraining en heeft een aantal woningen waar meerdere personen kunnen wonen
 • op het gebied van werk en leefstijl, dit kan bij u thuis, bij ons op kantoor of door middel van een intensieve kamertraining

 

De Ondersteuning

Eerste contact: Het eerste gesprek is een kennismaking, dit kan bij u thuis, bij ZoM op kantoor, een instelling of op school zijn. Na dit eerste gesprek geven we advies en informatie aan u en de instantie die u heeft aangemeld.

 Hoe gaat het verder? De intake en aanpak.

Diagnose: Tijdens de intake staat de diagnose centraal. Wat is het probleem en wat moet er veranderen en verbeteren? We doen dit door uw levensgeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen, problemen en mogelijkheden goed in beeld te brengen. Er wordt vervolgens naar een passende aanpak gezocht, waarbij uw problemen, gedrag en de samenhang tussen werk, vrije tijd en sociale contacten centraal staan.

 Plan van aanpak: Na het verkrijgen van een indicatie gaat u samen met de ondersteuner en eventueel uw steungroep uw hulpvraag in kaart brengen en worden de doelen geformuleerd.

Evaluatie: Regelmatig vinden er evaluaties plaats. Op basis van het plan van aanpak kijken we hoe het de afgelopen tijd is gegaan. Zo kijken we onder andere naar uw ontwikkeling, vooruitgang, activiteiten, wat er wel en niet werkt en maken we zo nodig nieuwe afspraken.

Resultaat: Uw activiteiten en ontwikkelingen worden per leefgebied (bijvoorbeeld werk, school, vrije tijd) gevolgd en waar nodig krijgt u hulp.

U geeft zelf aan waar u hulp bij nodig heeft. In welke mate u gebruik maakt van hulp is bepalend voor uw ontwikkeling en functioneren. In de maand van afsluiting van het begeleidingstraject vindt er een eindevaluatie plaats.

Het resultaat van deze evaluatie wordt in overleg en met uw goedkeuring aan de opdrachtgevende instantie/verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of GGD) gestuurd.


Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ZoM