Aanmelden en aanpak Stichting Zorg op Maat

14

Bij Stichting Zorg op Maat (ZoM) helpen we mensen met een chronische beperking verder te komen. Zij kunnen worden aangemeld, per e-mail of telefonisch, door alle erkende verwijzers zoals:

 • de huisarts
 • de GGZ
 • Bureau Jeugdzorg
 • MEE
 • Politie
 • gemeentelijke sociale teams
 • maatschappelijk werk
 • onderwijsinstanties
 • gemeentelijke zorg – bijv. Leerweg Zorg Platform, Veelplegers Platform, Sociale Dienst
 • UWV
 • ouders en/of de cliënt zelf

Financiering
Beschermd wonen: is per 1 januari 2015 gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een zorgtoekenning van de gemeente nodig. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen of u heeft een beschikking voor een ZZP vanuit het Zorgkantoor. Ook in dit geval betaalt u een eigen bijdrage.

Ambulante begeleiding: is per 1 januari 2015 gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De bijdrage is een bedrag per uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen.

Activering: Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie. Verblijft u in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is uw zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaalt u niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding.

Woont u zelfstandig, dan betaalt u voor dagbesteding een eigen bijdrage aan het CAK, een bedrag per uur met een maximum afhankelijk van uw inkomen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele andere functies (zoals thuiszorg) waarvoor u al een eigen bijdrage betaalt.

Berekenen eigen bijdrage: Op de website van het CAK (www.cak-bz.nl) kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage? Bel gratis met 0800-0087 (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur). U kunt ook een e-mail sturen naar       info@cak-bz.nl.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ZoM