Stichting Zorg op Maat

Stichting Zorg op Maat begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege een verstandelijke beperking, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

We doen een beroep op de eigen kracht van de cliënt en helpen die te versterken. De cliënten houden de regie over hun eigen leven. Door onze kennis zijn we in staat om signalen snel op te pakken. Wij zetten die in om gerichte acties binnen ons netwerk van zorg, welzijn en maatschappij in te zetten. Ook het eigen sociale netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken bij het begeleidingstraject. Het doel blijft iemand zodanig te ondersteunen, dat hij zo zelfstandig mogelijk zijn leven kan leven en mogelijk in de toekomst zelf verder kan.

Het werkgebied van Zorg op Maat is de provincie Friesland en het grensgebied van de omliggende provincies. Wij hebben een breed aanbod op het gebied van beschermd wonen, ambulante begeleiding, activering en dagbesteding.

Wij werken met de uitgangspunten van Community Care “eigen kracht “ en het sociaal competentie model. Regelmatig vindt er scholing plaats.

Wij zijn een HKZ-gecertificeerde organisatie.

We hebben een kwaliteitsstatuut dat op te vragen is bij het front-office.

KLIK HIER