Algemeen

3

 

Missie

Stichting Zorg op Maat (ZoM) wil mensen met een beperking actief ondersteunen en begeleiden.

Visie

ZoM stimuleert de deelname aan het alledaagse leven. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen of vrije tijd. Zo willen we voorkomen dat mensen met een chronische beperking sociaal in een isolement terecht komen. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfstandigheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. Daarbij stimuleren we de maatschappelijke betrokkenheid zodat men actief een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

De cliënt heeft de regie over zijn leven dus ook over de zorg of ondersteuning. De cliënt bepaalt zelf zijn ondersteuningsdoelen en bepaalt zelf waar hij hulp bij nodig heeft. De ondersteuner heeft hierbij een adviserende rol.