Over Stichting Zorg op Maat

1

Stichting Zorg op Maat is een HKZ gecertificeerde organisatie die begeleiding biedt aan mensen die kwetsbaar kunnen zijn vanwege een chronisch psychiatrische, verstandelijke of psychosociale problematiek om op hun eigen manier in de samenleving te wonen, de dag te besteden en relaties te hebben. Ieder met zijn of haar specifieke achtergrond. Onze cliënten krijgen in hun eigen huis begeleiding ( ambulante begeleiding), of maken gebruik van onze diensten op het gebied van werken, leren en dagbesteding. Onze begeleiding is gericht op het voorkomen van terugval (signaleren, medicatie, samenwerking met behandelaar) en het stabiliseren en optimaliseren van de leefomgeving. Wij behandelen niet, daar zijn andere instanties voor, waarmee we nauw samenwerken.

Onze ondersteuning bestaat uit het begeleiden van onze cliënten in hun dagelijkse leven. We helpen hen zo zelfstandig mogelijk in de wereld te staan. Dit doen wij door hen te ondersteunen met bijvoorbeeld het beheer van financiën, huishouding, dagbesteding, werk en sociale contacten. Daarmee helpen wij onze cliënten stabiliteit en grip op hun leven terug te krijgen.

Wij zijn een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten zorginstelling voor de volgende WLZ functies:

  • Persoonlijk verzorging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding en Verblijf
  • Dagbesteding

Wij werken vanuit de uitgangspunten het sociaal netwerk Community Care “eigen kracht “ en het sociaal competentie model. We doen een beroep op de eigen kracht van de cliënt en helpen die te versterken. De cliënten houden de regie over hun eigen leven. Door onze kennis  zijn we in staat om signalen snel op te pakken. Wij zetten die in om gerichte acties binnen ons netwerk van zorg, welzijn en maatschappij in te zetten. Ook het informele netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken bij het begeleidingstraject.  Het doel blijft iemand zodanig te ondersteunen, dat hij zo zelfstandig mogelijk zijn leven kan leven en mogelijk in de toekomst zelf verder kan.

Het werkgebied van Zorg op Maat is de provincie Friesland, verdeeld in een aantal kerngebieden. Wij hebben een breed aanbod op het gebied van beschermd wonen, ambulante begeleiding, activering en dagbesteding en zijn deskundig op het vlak van autisme, schizofrenie, psychiatrie & verslaving en jong volwassenen (18-23 jaar).